כיצד העלאת הריבית על ידי בנק ישראל משפיעה על עולם הנדל"ן?

שיעור הריבית אותו קבע בנק ישראל נותר במשך שנים רבות ללא שינוי, 0.1%. בשל עליות חדות של מחירי הדירות בישראל וחשש ממשי שמא כלכלת המדינה תחווה אינפלציה – החליט בנק ישראל על העלאת ריבית כצעד לבלימת עליית מחירי הדיור הנוסקים. ההיגיון מאחורי הצעד מקורו בהנחה שהעלאת הריבית תייקר את ההחזר החודשי של תשלום המשכנתא, דבר שירתיע רבים מרכישת דירה, מה שיוביל לבסוף לירידה במחירי הדירות.

כיצד משפיעה הריבית על עולם הנדל"ן?

המשכנתאות של כולנו מורכבות מהסכום המקורי אותו לווינו מהבנק (הקרן) ומהריבית אותה גובה הבנק כעמלה על מתן ההלוואה. הריביות שונות זו מזו בהתאם למסלול ההלוואה הנבחר. העלאת הריבית אינה משפיעה על מסלולי משכנתא עם ריבית קבועה שאינה צמודה למדד ובשל כך הוא מלכתחילה גבוה יותר.

מסלול הפריים מבוסס על שיעור הריבית כפי שנקבע על ידי בנק ישראל בתוספת אחוז מסוים. מלבד השפעתה של עליית הריבית על המעוניינים בקניית נכס, ניכרת גם השפעה על ציבור השוכרים. בעלי הנכסים מתמודדים עם עלייה בהחזרי המשכנתא – אותה הם מעבירים הלאה אל השוכר בדמות העלאת תשלום השכירות החודשי.

העלאת ריבית, תמונת מאקרו ומיקרו

העלאת ריבית כצעד מחושב להתמודדות עם אינפלציה וזינוק במחירי הדירות היא פרקטיקה מקובלת. ארצות הברית למשל, חווה ירידה באינפלציה כעת לאחר רצף של העלאות ריבית משמעותיות. בארץ, האינפלציה עודנה גבוהה ולפי הערכות המומחים היא טרם הגיעה לשיאה, זאת בעקבות העלייה המתמדת במחירי הדירות והמזון.

המדינות החברות בגוש האירו, ארצות הברית ואנגליה נקטו בחודש נובמבר בהעלאת ריבית משמעותית והסברה היא כי בנק ישראל יפעל באופן דומה ויעלה את שיעור הריבית בארץ. בעולם ישנה השפעה ניכרת של העלאות ריבית על מיתון העלייה במחירי הדירות, לעומת זאת בארץ, נרשמה ירידה ניכרת במספר המבצעים קניית נכס ובהיקף הביקוש למשכנתא מהבנקים. 

שינויים במגמת מחירי הנדל"ן

תמורות במחירי הדירות בישראל נמדדות באמצעות מדד המשקף את השינוי במחיר לאורך הזמן. המדד בוחן את מחירי רכישת דירה בכל אזורי הארץ והוא מתפרסם לציבור פעם בחודש. השוואת מחירי רכישת דירה בחודשי יוני יולי בשנה שעברה לעומת אותם החודשים השנה מראים זינוק של 18% במחירי הדירות!

מיתון ואף ירידה במחירי הדירות נראו בתחילת שנת 2016 והמשיכו עד לסוף שנת 2018. החל משנת 2019 ועד לרגע זה ניכרת עלייה ניכרת במחירי קניית נכס בישראל.

לסיכום

העלאת הריבית היא צעד מוקבל ונפוץ בעולם שמטרתו היא להילחם באינפלציה ובמחירי הדיור המאמירים. בארצות הברית לדוגמה, צעד זה כבר מניב פירות ואילו בארץ, השפעותיו טרם נתנו אותותיהן בירידה במחירי הדיור.

קניית נכס או רכישת דירה למגורים, מחייבים את מרבית הרוכשים לקיחת הלוואת משכנתא מהבנק, מטרת העלאת הריבית לייקר את סכום ההחזר החודשי של הלווים על מנת להרתיע ולקרר את שוק הנדל"ן. הצפי הוא שכאשר קניית נכס תהפוך לפחות נגישה כלכלית וקניית הדירות יבלמו – תירשם ירידה הדרגתית של המחירים בהתאם.

מחפשים נכסים לרכישה והזדמנויות השקעה מניבות?
השאירו פרטים וקבלו הצעה אטרקטיבית