התיקון לחוק המכר: רק 40% ממחיר דירה חדשה יוצמד למדד תשומות הבנייה

כדי למתן את העלייה במחירי הדירות, בימים אלו (יוני 2022) נכנס לתוקפו התיקון לחוק המכר שקובע שרק 40% ממחיר דירה חדשה יוצמדו למדד תשומות הבנייה.

בחודש יוני האחרון (2022), אושר בוועדת הכספים בכנסת תיקון לחוק מכר דירות. התיקון, שנועד להיטיב עם רוכשי הדירות, קבע מגבלה על הצמדה של מחירי דירות למדד תשומות הבנייה והגדיל את המיסוי על חברות בנייה וקבלנים, המאחרים במסירת דירות ללקוחותיהם.

מדד תשומות הבנייה, המפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מדי חודש, מודד את התנועות בעלויות של חומרי ומוצרי הבניין, ההובלה והשינוע, הציוד וכלי עבודה, שכירת הרכבים, תשלומי שכר העבודה ועוד.

תיקון לחוק המכר: 40% הצמדה למדד תשומות הבנייה – המטרות

הסעיף הראשון בתיקון לחוק קובע, שביום החתימה על חוזה לרכישת דירה או רכישת קרקע, יוכל הרוכש לשלם לפחות 20% מהמחיר ללא הצמדה. בהמשך, רק חציו של כל תשלום על 80% הנותרים, יוצמד למדד תשומות הבנייה. כלומר, רק 40% ממחירו של נכס הנדל"ן, יוצמד למדד.

בעתיד אמור להיכנס לתוקפו מנגנון מפורט יותר של הצמדות, שמשרד השיכון אמור לגבש ולהציג בפני ועדת הכספים.

קנסות על איחור במסירת דירות

הסעיף השני בתיקון החוק, עוסק בקנסות שיוטלו על חברות בנייה, המוסרות דירות באיחור. עד כה, איחור של למעלה מ-60 יום, חייב אמנם את חברות הבנייה לממן ללקוחות שכר דירה לתקופת ההמתנה (בגובה 150% משכר הדירה הממוצע באזור), אך החוק אפשר להן לחמוק מהפיצוי, בטענה שהגורם לאיחור אינו תלוי בחברה.

על פי התיקון, חברות הבנייה ייקנסו על כל איחור שמעל חודש אחד. השהיית מסירת הדירה  בחודשיים עד ארבעה, יחייב את הקבלן לפצות את השוכר בסכום של שכר דירה מלא, איחור של חמישה חודשים עד שנה, יעלה את שיעור הפיצוי ל-125% משכר הדירה ואיחור של יותר משנה, ל- 150%.

חשוב לציין, שחברת הבנייה או הקבלן יהיו פטורים מתשלום פיצוי על איחור במסירת דירה, אם האיחור נגרם כתוצאה ממהלך או טעות של הרוכש, או של הפרת חוזה המכירה מצידו.

בנוסף, נקבע בתיקון לחוק, שבדירות שייבנו על קרקעות מדינה, יחויבו חברות הבנייה להסכים להקדמת תשלומים, אם לקוח ירצה בכך, כדי לצמצם סיכון לעליית מדד תשומות הבנייה.

הורדה בעלות ההוצאות המשפטיות

נושא נוסף שהיה אמור להיות חלק מהתיקון לחוק מכר דירות, התייחס לתשלום שכר הטרחה על ידי רוכש הדירה, לעורך הדין המייצג בעסקה של קניית קרקעות או עסקת נדל"ן אחרת, את יזם הנדל"ן או הקבלן, העומד כיום על כ-6,000 שקלים.

הנוסח המקורי של תיקון החוק ביקש לבטל את התשלום המוטל על רוכש הקרקע, אך בסופו של דבר הסעיף ירד מהפרק. משרד הבינוי והשיכון מתכנן ככל הנראה להמשיך ולפעול בנושא ולהגביל בהמשך את הסכום אותו נדרש רוכש הנדל"ן לשלם לעורך הדין של היזם.  

מחפשים נכסים לרכישה והזדמנויות השקעה מניבות?
השאירו פרטים וקבלו הצעה אטרקטיבית